fbpx

Bộ Công Thương đang hoàn thiện cơ chế giá mua điện mặt trời mới

Trước câu hỏi về vấn đề giá ưu đãi 9,35 Uscent/kWh cho điện mặt trời đã qua mốc 30/6/2019 hơn 1 tháng, nhưng đến giờ vẫn chưa có quyết định cụ thể về giá mới, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cho biết: Thực hiện sự chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công Thương đã chỉ đạo các cơ quan có liên quan và Tập đoàn Điện lực Việt Nam phối hợp với các chuyên gia, các nhà khoa học, các địa phương để đề xuất kịch bản tổng thể cho phát triển điện mặt trời sau ngày 30/6/2019. 

Ngày 31/7, Bộ Công Thương đã báo cáo Thường trực Chính phủ trên tinh thần hiện nay điện mặt trời không chỉ có một giá mà chia ra nhiều giá (do mỗi khu vực có bức xạ mặt trời khác nhau). Thời hạn để Bộ Công Thương hoàn chỉnh, trình lại phương án giá điện mặt trời mới là ngày 15/9/2019.

“Hiện tại, Bộ Công Thương đang chỉnh sửa và thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Thường trực Chính phủ. Sau khi có ý kiến chính thức của Chính phủ, Bộ Công Thương sẽ thông báo rộng rãi phương án giá điện mặt trời này để nhà đầu tư, doanh nghiệp, người dân quan tâm được biết”, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải cho biết.

Theo nguồn: EVN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *