fbpx

Category Archives: Văn bản pháp lý

Hợp đồng mua bán điện mặt trời là biểu mẫu hợp đồng được ban hành theo Thông tư số 05/2019/TT-BCT về hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện mặt trời. Sau đây Techcare chia sẽ nội dung chi tiết mẫu hợp đồng, mời các bạn cùng tham khảo.

HỢP ĐỒNG MUA BÁN ĐIỆN MẪU CHO DỰ ÁN PHÁT ĐIỆN MẶT TRỜI TRÊN MÁI NHÀ (Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2019/TT-BCT ngày 11 tháng 3 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương Thương về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2017/TT-BCT ngày 12 tháng 9 năm 2017 của […]