fbpx

Nếu hệ thống điện mặt trời áp mái sản xuất ra sản lượng dư đưa lên lưới của Điện lực thì tôi có được trả tiền không?

Trả lời

Các dự án  Điện Năng Lượng mặt trời được thực hiện cơ chế mua bán điện theo chiều giao và chiều nhận riêng biệt của công tơ điện đo đếm hai chiều. Do đó, sản lượng điện tiêu thụ từ lưới của Điện lực khách hàng phải thanh toán theo thỏa thuận trong Hợp đồng mua bán điện đã kí kết với điện lực, còn phần sản lượng điện bán cho ngành điện sẽ thanh toán theo thỏa thuận trong Hợp đồng mua bán điện cho dự án điện mặt trời trên mái nhà.

Cụ thể hơn:

Trong trường hợp hệ thống điện mặt trời sản xuất ra không cung cấp đủ cho nhu cầu sinh hoạt, và phải sử dụng thêm lượng điện nhà nước thì Khách hàng phải trả tiền lượng điện sử dụng mua từ nhà nước với giá kí thỏa thuận trong hợp đồng mua bán điện.

Trường hợp hệ thống điện mặt trời áp mái tạo ra sản lượng điện nhiều hơn mức sử dụng và gắn đồng hồ 2 chiều chuyển ngược lên hệ thống điện của điện lực và có ký hợp đồng mua bán điện mặt trời thì ngành điện lực chịu trách nhiệm thanh toán số tiền tương ứng với sản lượng dư hòa luới theo mức giá thỏa thuận trong hợp đồng.

Mức giá mua bán điện mặt trời do nhà nước quy định.

Bạn có thể tham khảo Lắp đặt hệ thống điện mặt trời tại www.techcaresolar.com hoặc www.dienmattroisolar.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *